The Reviewers of the Year Award is given to reviewers who have made an outstanding contribution to the journal in terms of the quantity, quality, and turnaround time of reviews completed during the past 12 months. The prize includes a Wall Plaque, 50 free downloads from the ASME Digital Collection, and a one year free subscription to the journal.

List of JMNM Reviewers

Antonio Ancona

Anna Carla Araujo

Kamaljit Singh Boparai

Mihaela Buciumeanu

Jian Cao

Chih-Hung Chang

Lingqian Chang

Yina Chang

Lei Chen

Xun Chen

Yong Chen

Bo Cheng

Jae-Won Choi

Weiwei Deng

Vladyslav V. Domnich

Jingyan Dong

A. M. Abdelrahman Elkaseer

Te-Hua Fang

Irene Fassi

Joerg Franke

Qi Kevin Ge

James K. Good

L. Jay Guo

Ping Guo

Tony Jun Huang

Nicolae Ionescu

Sagil James

Young Hun Jeong

Licheng Ju

Martin Jun

Shiv G. Kapoor

Bernd Kempf

Bashir Khoda

Chang-Ju Kim

Brandon A. Krick

Howon Lee

Xiangjia Li

Biao Liang

Chao Ma

Rajiv Malhotra

Nicolas Martinez Prieto

Paul T. Mativenga

Takashi Matsumura

Joey Mead

Karsten Meier

Pradeep Menezes

Masayoshi Mizutani

Jason Z. Moore

Sivakumar Narayanswamy

Prabhakar R. Pagilla

Heng Pan

Liang Pan

Jeong-Woo Park

Brian K. Paul

K. P. Rajurkar

Nachiketa Ray

Michael P. Sealy

Ninggang Shen

Jing Shi

Yasushi Shibuta

Xuan Song

Sathyan Subbiah

Cheng Sun

Hong-Bo Sun

Murali Sundaram

Bruce Tai

Rahul Trivedi

Qingsong Tu

Zhigang Wang

George Wells

Sarah Wolff

Changlei Xia

Yang Yang

Masahiko Yoshino

Xiaoming Yu

Xiao Yuan

Feng Zhang

Meng Zhang

Yunbo Zhang

Xin Zhao

Chi Zhou

Shiyu Zhou