Skip to Main Content

Bubble Behavior and Nucleate Boiling Heat Transfer in Saturated FC-72 Spray Cooling

J. Heat Transfer. Feb 2002, 124(1): 63-72 (10 pages)
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Chang Cai
 • Hong Liu
 • Ming Jia
 • Hongchao Yin
 • Rong Xie
 • Peiliang Yan
International Journal of Thermal Sciences. January 2020, 151
 • Pengfei Liu
 • Ranjith Kandasamy
 • Huicheng Feng
 • Teck Neng Wong
 • Kok Chuan Toh
Experimental Thermal and Fluid Science. January 2020, 111
 • Qian Xie
 • Zhenyi Huang
 • Qingyu Hou
 • Long Zhang
 • Jiajia Cai
ISIJ International. January 2019, 59(1)
 • Hong Liu
 • Chang Cai
 • Ming Jia
 • Jiuliang Gao
 • Hongchao Yin
 • Han Chen
Applied Thermal Engineering. January 2019, 146
 • Samarshi Chakraborty
 • Ishita Sarkar
 • Asmit Roshan
 • Surjya K. Pal
 • Sudipto Chakraborty
Thermal Science and Engineering Progress. January 2019, 10
 • Yali Guo
 • Feng Wang
 • Luyuan Gong
 • Shengqiang Shen
Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals. January 2019, 76(5)
 • Ni Liu
 • Tai-Jie Zhan
 • Yu-Wei Zhang
 • Xiao-Ming Yin
 • Li-Xin Zhang
International Journal of Thermal Sciences. January 2019, 136
 • Chao Wang
 • Yu Song
 • Peixue Jiang
Applied Thermal Engineering. January 2018, 136
 • Hong Liu
 • Chang Cai
 • Yan’an Yan
 • Ming Jia
 • Baozhen Yin
Heat and Mass Transfer. January 2018, 54(12)
 • Hong Liu
 • Chang Cai
 • Hongchao Yin
 • Jia Luo
 • Ming Jia
 • Jiuliang Gao
International Journal of Thermal Sciences. January 2018, 133
 • Jian-nan Chen
 • Rui-na Xu
 • Zhen Zhang
 • Xue Chen
 • Xiao-long Ouyang
 • Gao-yuan Wang
 • Pei-xue Jiang
Journal of Heat Transfer. January 2018, 140(11)
 • Jan Breitenbach
 • Ilia V. Roisman
 • Cameron Tropea
Experiments in Fluids. January 2018, 59(3)
 • Can Peng
 • Xianghua Xu
 • Xingang Liang
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2018, 121
 • Chang Cai
 • Hong Liu
 • Xi Xi
 • Ming Jia
 • Hongchao Yin
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2018, 127
 • S. Jafari
 • J. F. Dunne
 • M. Langari
 • Z. Yang
 • J.-P. Pirault
 • C. A. Long
 • J. Thalackottore Jose
Journal of Thermal Science and Engineering Applications. January 2018, 10(4)
 • Hong Liu
 • Chang Cai
 • Ming Jia
 • Yan'an Yan
 • Xi Xi
Chemical Engineering Science. January 2018, 192
 • Ryan Holguin
 • Krishna Kota
 • Stephen Wootton
 • Ruey-Hung Chen
 • Sean Ross
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2017, 114
 • Jan Breitenbach
 • Ilia V. Roisman
 • Cameron Tropea
Physical Review Fluids. January 2017, 2(7)
 • Taolue Zhang
 • Jorge L. Alvarado
 • J.P. Muthusamy
 • Anoop Kanjirakat
 • Reza Sadr
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2017, 110
 • Xuan Gao
 • Ri Li
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2017, 115
 • Gangtao Liang
 • Issam Mudawar
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2017, 115
 • Yu Zhang
 • Liping Pang
 • Meng Liu
 • Yongqi Xie
International Communications in Heat and Mass Transfer. January 2016, 75
 • W. Edelbauer
 • D. Zhang
 • R. Kopun
 • B. Stauder
Applied Thermal Engineering. January 2016, 100
 • Qian Xie
 • Bingxing Wang
 • Yu Wang
 • Zhaodong Wang
 • Guodong Wang
ISIJ International. January 2016, 56(7)
 • Wen-Long Cheng
 • Wei-Wei Zhang
 • Hua Chen
 • Lei Hu
Renewable and Sustainable Energy Reviews. January 2016, 55
 • María Cristina Riofrío
 • Nadia Caney
 • Jean-Antoine Gruss
Applied Thermal Engineering. January 2016, 104
 • Jinlong Xie
 • Teck Neng Wong
 • Fei Duan
International Journal of Thermal Sciences. January 2016, 104
 • H. Wang
 • J.J. Wu
 • Qiang Yang
 • X. Zhu
 • Q. Liao
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2016, 101
 • C. H. M. Baltis
 • C. W. M. van der Geld
Journal of Fluid Mechanics. January 2015, 771
 • Wen-Long Cheng
 • Wei-Wei Zhang
 • Li-Jia Jiang
 • Shuang-Long Yang
 • Lei Hu
 • Hua Chen
Applied Thermal Engineering. January 2015, 80
 • Y. Zhang
 • L. P. Pang
 • Y. Q. Xie
 • S. C. Jin
 • M. Liu
 • Y. B. Ji
Experimental Heat Transfer. January 2015, 28(6)
 • Qiang Li
 • Peng Tie
 • Yimin Xuan
Experimental Thermal and Fluid Science. January 2015, 60
 • Tong-Bou Chang
 • Li-Yang Yu
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2015, 85
 • Wei Zhang
 • Zhaoliang Wang
Experimental Thermal and Fluid Science. January 2015, 69
 • Wen-Long Cheng
 • Wei-Wei Zhang
 • Shi-Dong Shao
 • Li-Jia Jiang
 • Da-Liang Hong
Applied Thermal Engineering. January 2015, 91
 • J.L. Xie
 • Z.W. Gan
 • T.N. Wong
 • F. Duan
 • S.C.M. Yu
 • Y.H. Wu
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2014, 73
 • Guillermo E. Soriano
 • Taolue Zhang
 • Jorge L. Alvarado
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2014, 77
 • Yan Hou
 • Yu-Jia Tao
 • Xiu-Lan Huai
Chinese Physics Letters. January 2014, 31(1)
 • J.L. Xie
 • Y.B. Tan
 • T.N. Wong
 • F. Duan
 • K.C. Toh
 • K.F. Choo
 • P.K. Chan
 • Y.S. Chua
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2014, 78
 • Hongbo Xu
 • Chunqiang Si
 • Shuangquan Shao
 • Changqing Tian
International Journal of Thermal Sciences. January 2014, 86
 • Suraj Joottu Thiagarajan
 • Sreekant Narumanchi
 • Ronggui Yang
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2014, 69
 • Tong-Bou Chang
 • Yen-Kai Yang
Journal of Mechanical Science and Technology. January 2014, 28(4)
 • B.H. Yang
 • H. Wang
 • X. Zhu
 • Q. Liao
 • Y.D. Ding
 • R. Chen
Applied Thermal Engineering. January 2013, 50(1)
 • Yan Hou
 • Yujia Tao
 • Xiulan Huai
Journal of Thermal Science. January 2013, 22(2)
 • L. Léal
 • M. Miscevic
 • P. Lavieille
 • M. Amokrane
 • F. Pigache
 • F. Topin
 • B. Nogarède
 • L. Tadrist
International Journal of Heat and Mass Transfer. January 2013, 61
 • Z. B. Yan
 • F. Duan
 • T. N. Wong
 • K. C. Toh
 • K. F. Choo
 • P. K. Chan
 • Y. S. Chua
 • L. W. Lee
Heat and Mass Transfer. January 2013, 49(7)
 • Yu Hou
 • Xiufang Liu
 • Jionghui Liu
 • Mengjing Li
 • Liang Pu
Experimental Thermal and Fluid Science. January 2013, 46
 • J.L. Xie
 • Y.B. Tan
 • F. Duan
 • K. Ranjith
 • T.N. Wong
 • K.C. Toh
 • K.F. Choo
 • P.K. Chan
Applied Thermal Engineering. January 2013, 59(1-2)
 • Si Chunqiang
 • Shao Shuangquan
 • Tian Changqing
 • Xu Hongbo
Applied Thermal Engineering. January 2012, 33-34
Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal