Skip to Main Content

Application of a Unified Jacobian—Torsor Model for Tolerance Analysis

J. Comput. Inf. Sci. Eng. Mar 2003, 3(1): 2-14 (13 pages)
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Hongwei Wang
 • Yan Ran
 • Shengyong Zhang
 • Yulong Li
Applied Sciences. January 2020, 10(6)
 • Kun Wang
 • Shichang Du
 • Lifeng Xi
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. January 2020, 21(1)
 • Qingchao Sun
 • Binbin Zhao
 • Xin Liu
 • Xiaokai Mu
 • Yuanliang Zhang
Computer-Aided Design. January 2019, 115
 • Heping Peng
 • Zhuoqun Peng
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. January 2019, 626
 • Siyi Ding
 • Sun Jin
 • Zhimin Li
 • Hua Chen
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. January 2019, 233(1)
 • Ci He
 • Shuyou Zhang
 • Lemiao Qiu
 • Xiaojian Liu
 • Zili Wang
Applied Sciences. January 2019, 9(16)
 • Yanhui Sun
 • Junkang Guo
 • Jun Hong
 • Guanghui Liu
Assembly Automation. January 2019, ahead-of-print(ahead-of-print)
 • Yanhui Sun
 • Junkang Guo
 • Jun Hong
 • Guanghui Liu
 • Wenwu Wu
 • Cong Yue
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. January 2019, 20(3)
 • Lei Zhang
 • Chuanhui Huang
 • Lei Wang
 • Enlan Zhao
 • Wenke Gao
International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing. January 2019, 10(03)
 • Wenhui Zeng
 • Yunqing Rao
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. January 2019, 20(5)
 • N. J. Kalish
 • J. K. Davidson
 • S. Ramnath
 • P. Haghighi
 • Jami J. Shah
 • Jiten V. Shah
Journal of Computing and Information Science in Engineering. January 2018, 18(4)
 • Yanlong Cao
 • Ting Liu
 • Jiangxin Yang
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. January 2018, 97(5-8)
 • Chen Luo
 • Pasquale Franciosa
 • Darek Ceglarek
 • Zhonghua Ni
 • Fang Jia
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. January 2018, 15(3)
 • Cristina Renzi
 • Alessandro Ceruti
 • Francesco Leali
Computer-Aided Design and Applications. January 2018, 15(5)
 • Tao Liu
 • Zhi-Min Li
 • Sun Jin
 • Wei Chen
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. January 2018, 19(10)
 • D. Semere
 • F. Yacob
 • M. Hedlind
 • M. Bagge
Procedia CIRP. January 2018, 72
 • Sadique Ahmad
 • Kan Li
 • Hosni Adil Imad Eddine
 • Muhammad Imran Khan
Biologically Inspired Cognitive Architectures. January 2018, 24
 • Sun Jin
 • Siyi Ding
 • Zhimin Li
 • Fuyong Yang
 • Xun Ma
Journal of Manufacturing Systems. January 2018, 46
 • Xingyu Yan
 • Alex Ballu
Journal of Manufacturing Systems. January 2018, 48
 • Xiaokai Mu
 • Qingchao Sun
 • Wei Sun
 • Yunlong Wang
 • Chuanhua Wang
 • Xiaobang Wang
Engineering Computations. January 2018, 35(7)
 • Aniket Chitale
 • Nathan J. Kalish
 • Joseph K. Davidson
 • Jami J. Shah
Procedia CIRP. January 2018, 75
 • Heping Peng
 • Bin Wang
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. January 2018, 232(12)
 • Santiago Arroyave-Tobón
 • Denis Teissandier
 • Vincent Delos
Mechanism and Machine Theory. January 2017, 112
 • Wenhui Zeng
 • Yunqing Rao
 • Peng Wang
 • Wanghua Yi
Precision Engineering. January 2017, 47
 • Wei SUN
 • Xiaokai MU
 • Qingchao SUN
 • Yingjie JIANG
Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing. January 2017, 11(1)
 • Siyi Ding
 • Sun Jin
 • Zhimin Li
 • Fuyong Yang
 • Jia Lin
 • Bing Xu
 • Yinong Chen
MATEC Web of Conferences. January 2017, 139
 • Xiaochen ZHAI
 • Qungui DU
 • Wenxi WANG
 • Qi WEN
 • Baoshan LIU
 • Dongwen ZHU
Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing. January 2017, 11(2)
 • Antonio Armillotta
Procedia CIRP. January 2016, 43
 • Jian-feng Yu
 • Wen-Bin Tang
 • Yuan Li
 • Jie Zhang
Assembly Automation. January 2016, 36(3)
 • Huiwen Yan
 • Yanlong Cao
 • Jiangxin Yang
Procedia CIRP. January 2016, 43
 • Yanlong Cao
 • Huiwen Yan
 • Ting Liu
 • Jiangxin Yang
Journal of Computing and Information Science in Engineering. January 2016, 16(2)
 • Liu Ting
 • Cao Yanlong
 • Wang Jing
 • Yang Jiangxin
Procedia CIRP. January 2016, 43
 • Min Hu
 • Junxu Ma
 • Wanhua Zhao
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. January 2016, 230(5)
 • Junkang Guo
 • Baotong Li
 • Zhigang Liu
 • Jun Hong
 • Xiaopan Wu
International Journal of Production Research. January 2016, 54(19)
 • X C Zhai
 • Q G Du
 • W X Wang
 • Q Wen
 • B S Liu
 • Z Q Sun
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. January 2016, 157
 • S. Khodaygan
 • M.R. Movahhedy
International Journal of Computer Integrated Manufacturing.
 • Hua Chen
 • Sun Jin
 • Zhimin Li
 • Xinmin Lai
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. January 2015, 16(8)
 • Yan-long Cao
 • Luc Mathieu
 • Jane Jiang
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A. January 2015, 16(5)
 • Weilei Shen
 • Kai Pang
 • Conghu Liu
 • Maogen Ge
 • Yanru Zhang
 • Xiaoqiao Wang
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. January 2015, 81(1-4)
 • Antonio Armillotta
Assembly Automation. January 2014, 34(2)
 • Wilma Polini
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. January 2014, 228(12)
 • M. Aghabeigi
 • M. R. Movahhedy
Structural and Multidisciplinary Optimization. January 2014, 49(2)
 • José Vicente Abellán-Nebot
 • Fernando Romero Subirón
 • Julio Serrano Mira
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. January 2013, 64(1-4)
 • Junkang Guo
 • Jun Hong
 • Yong Wang
 • Zhaohui Yang
Procedia CIRP. January 2013, 10
 • Ni Weihua
 • Yao Zhenqiang
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. January 2013, 227(11)
 • Mehdi Tlija
 • Borhen Louhichi
 • Abdelmajid BenAmara
Mechanics & Industry. January 2013, 14(3)
Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal