Skip to Main Content

Approximate Analyses of Thermally Induced Vibrations of Beams and Plates

J. Appl. Mech. Mar 1972, 39(1): 212-216 (5 pages)
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Hongbo Ma
 • Shengkang Yang
 • Haidong Wang
 • Ningxia Li
 • Fei Jia
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. January 2019, 9(9)
 • Syahrim Azhan Ibrahim
 • Eiki Yamaguchi
Aircraft Engineering and Aerospace Technology. January 2019, 91(7)
 • Pravin Malik
 • Ravikiran Kadoli
Ain Shams Engineering Journal. January 2018, 9(1)
 • Xiaode YUAN
 • Zhihai XIANG
Chinese Journal of Aeronautics. January 2018, 31(9)
 • Giuseppe Abbiati
 • Božidar Stojadinović
Journal of Thermal Stresses. January 2017, 40(7)
 • A. M. Zenkour
KSCE Journal of Civil Engineering. January 2017, 21(5)
 • Mohammad Fathalilou
 • Ghader Rezazadeh
International Journal of Applied Mechanics. January 2016, 08(06)
 • Ilgar Jafarsadeghi-Pournaki
 • Ghader Rezazadeh
 • Mohammadreza Zamanzadeh
 • Rasoul Shabani
International Journal of Applied Mechanics. January 2016, 08(08)
 • Han-Qing Deng
 • Tuan-Jie Li
 • Bi-Jie Xue
 • Zuo-Wei Wang
Structural Engineering and Mechanics. January 2015, 53(3)
 • X. Zhao
 • E.C. Yang
 • Y.H. Li
International Journal of Mechanical Sciences. January 2015, 100
 • Li-Jia Fan
 • Zhi-Hai Xiang
Journal of Thermal Stresses. January 2015, 38(1)
 • J.N. Sharma
 • Ramandeep Kaur
International Journal of Mechanical Sciences. January 2015, 101-102
 • Ashraf M. Zenkour
 • Ahmed E. Abouelregal
International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics. January 2015, 16(1)
 • Ashraf M. Zenkour
 • Ahmed E. Abouelregal
Microsystem Technologies. January 2015, 21(8)
 • Zhicheng Zhou
 • Zhengshan Liu
 • Guangji Qu
Advances in Mechanical Engineering. January 2015, 7(6)
 • XinMing Su
 • JunHui Zhang
 • Jing Wang
 • YanQiang Bi
 • DianFu Qie
 • ZhiHai Xiang
 • MingDe Xue
Science China Physics, Mechanics & Astronomy. January 2015, 58(4)
 • A. M. Zenkour
 • A. E. Abouelregal
 • K. A. Alnefaie
 • N. H. Abu-Hamdeh
 • A. A. Aljinaidi
 • E. C. Aifantis
Journal of Mechanical Science and Technology. January 2015, 29(7)
 • Eman A. N. Al-Lehaibi
 • Hamdy M. Youssef
World Journal of Nano Science and Engineering. January 2015, 05(04)
 • Hamdy M. Youssef
 • Alaa A. El-Bary
 • Khaled A. Elsibai
Latin American Journal of Solids and Structures. January 2014, 11(13)
 • Junhui Zhang
 • Zhihai Xiang
 • Yinghua Liu
 • Mingde Xue
AIAA Journal. January 2014, 52(3)
 • Shueei-Muh Lin
International Journal of Mechanical Sciences. January 2014, 87
 • SHIZHE FENG
 • XIANGYANG CUI
 • GUANGYAO LI
International Journal of Applied Mechanics. January 2014, 06(02)
 • Ashraf M. Zenkour
 • Ahmed E. Abouelregal
Acta Mechanica. January 2014, 225(12)
 • A.M. Zenkour
 • A.E. Abouelregal
 • K.A. Alnefaie
 • N.H. Abu-Hamdeh
 • E.C. Aifantis
Applied Mathematics and Computation. January 2014, 248
 • Ashraf M. Zenkour
 • Ahmed E. Abouelregal
Structural Engineering and Mechanics. January 2014, 51(2)
 • M. N. M. Allam
 • Ahmed E. Abouelregal
Journal of Thermal Stresses. January 2014, 37(4)
 • MOHAMMADREZA ZAMANZADEH
 • GHADER REZAZADEH
 • ILGAR JAFARSADEGHI-POURNAKI
 • RASOUL SHABANI
International Journal of Applied Mechanics. January 2014, 06(06)
 • J. N. Sharma
 • Ramandeep Kaur
Journal of Thermal Stresses. January 2014, 37(1)
 • Ashraf M. Zenkour
 • Ahmed E. Abouelregal
European Journal of Computational Mechanics. January 2014, 23(1-2)
 • H. M. Youssef
Applied Nanoscience. January 2013, 3(5)
 • Zhenxing Shen
 • Qiang Tian
 • Xiaoning Liu
 • Gengkai Hu
Aerospace Science and Technology. January 2013, 29(1)
 • Hamdy M. Youssef
 • Khaled A. Elsibai
Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering. January 2011, 15(1)
 • Hamdy M. Youssef
 • Khaled A. Elsibai
World Journal of Nano Science and Engineering. January 2011, 01(02)
 • Adam J. Culler
 • Jack J. McNamara
AIAA Journal. January 2011, 49(11)
 • Khaled A. Elsibai*
 • Hamdy M. Youssef
Journal of Thermal Stresses. January 2011, 34(3)
 • Ryuusuke Kawamura
 • Hiroshi Fujita
 • Yoshihiro Ootao
 • Yoshinobu Tanigawa
 • Kiyohiko Ikeda
 • Hiroyuki Kinoshita
Acta Mechanica. January 2010, 214(1-2)
 • Hamdy M. Youssef
 • Khaled A. Elsibai
Nano-Micro Letters. January 2010, 2(3)
 • V.N. Pilipchuk
 • V.L. Berdichevsky
 • R.A. Ibrahim
Composite Structures. January 2010, 92(11)
 • Alessandro Bertarelli
 • Alessandro Dallocchio
 • Tadeusz Kurtyka
Journal of Applied Mechanics. January 2008, 75(3)
 • Ai Kah Soh
 • Yuxin Sun
 • Daining Fang
Journal of Sound and Vibration. January 2008, 311(1-2)
 • Daining FANG
 • Yuxin SUN
 • Ai Kah SOH
Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. January 2007, 1(1)
 • Wei Li
 • Zhihai Xiang
 • Lejin Chen
 • Mingde Xue
International Journal for Numerical Methods in Engineering. January 2007, 69(5)
 • Pravin Malik
 • Ravikiran Kadoli
 • N. Ganesan
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A. January 2007, 8(7)
 • Yuxin Sun
 • Daining Fang
 • Ai Kah Soh
International Journal of Solids and Structures. January 2006, 43(10)
 • Ohseop Song
 • Ilsoung Yoon
 • Liviu Librescu
Journal of Thermal Stresses. January 2003, 26(8)
 • Kyung-Eun Ko
 • Ji-Hwan Kim
AIAA Journal. January 2003, 41(2)
 • J. Kidawa-Kukla
Journal of Sound and Vibration. January 2003, 262(4)
 • A. A. Khdeir
Journal of Thermal Stresses. January 2001, 24(11)
 • A. A. Khdeir
Acta Mechanica. January 2001, 151(3-4)
 • Xiaoqin Chen
 • Ram V. Mohan
 • Kumar K. Tamma
International Journal for Numerical Methods in Engineering. January 1994, 37(14)
 • Jeng-Shian Chang
 • Jaw-Wang Shyong
Composites Science and Technology. January 1994, 51(3)
 • Chang Jeng-Shian
 • Wang Jiunn-Hsiung
 • Tsai Tseng-Zong
Computers & Structures. January 1992, 42(1)
 • D. Karagiozova
 • E. Manoach
Nuclear Engineering and Design. January 1992, 135(3)
 • R. Heuer
 • H. Irschik
 • F. Ziegler
Journal of Thermal Stresses. January 1992, 15(2)
 • T. R. Tauchert
Journal of Thermal Stresses. January 1989, 12(2)
 • Lien-Wen Chen
 • Jih-Horng Lee
Applied Acoustics. January 1989, 27(4)
 • H. Irschik
 • F. Ziegler
Journal of Thermal Stresses. January 1985, 8(1)
 • D.E. Beskos
 • G.V. Narayanan
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. January 1983, 37(3)
 • G.D. Manolis
 • D.E. Beskos
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. January 1980, 21(3)
 • H. Bargmann
Nuclear Engineering and Design. January 1974, 30(2)
 • H. Bargmann
Nuclear Engineering and Design. January 1974, 27(3)
Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal