Showing 1 – 11 of 11
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
  • Proceedings Article January 01, 2010

    Mengli Li; Weiqiang Wang; Yan Liu; Aiju Li; Mingda Song; Shugen Xu; Yuliang Cui; Xiao Yuan

    Proc. ASME. 49248; ASME 2010 Pressure Vessels and Piping Conference: Volume 5:265-274.January 01, 2010
    PVP2010-25855
    doi: 10.1115/PVP2010-25855